Povrati

S obzirom da prilikom online kupovine kupac proizvode nije vidio niti ih imao u svojim rukama, Obuća omogućuje kupcu da u roku od 14 dana od dana primitka paketa, bez navođenja razloga svoje odluke, kupac proizvode vrati.

Kupac može ugovor raskinuti koristeći Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji može preuzeti ovdje, a koji je u gore navedenom roku dužan poslati trgovcu putem e-pošte: webshop@ciciban.hr te ga priložiti pošiljci.

Kupac snosi troškove dostave proizvoda na adresu Obuće te je obvezan vratiti nenošen, neoštećen i neupotrebljavan proizvod te u originalnoj ambalaži koja ne smije biti oštećena i promijenjena.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a trgovac će povrat novca izvršiti na broj računa koji je kupac upisao u Obrazac. Povrat novca izvršit će se kada roba bude vraćena trgovcu.

Prilikom vraćanja proizvoda, isti je potrebno dostaviti u originalnoj ambalaži. Paket s fotokopijom računa i ispravno ispunjenim Obrascem za jednostrani raskid ugovora kupac je dužan dostaviti na adresu:

Obuća d.o.o.

Jože Vlahovića bb

51000 Rijeka

S naznakom: Za web prodaju

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Reklamacije i prigovori

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo na reklamaciju vezanu uz materijalni nedostatak proizvoda.  Reklamacije i svi ostali prigovori se mogu izjaviti u pisanoj formi putem e-pošte: reklamacije@obucari.hr ili na adresu Obuća d.o.o., Jože Vlahovića bb, 51000 Rijeka, s naznakom: za Odjel reklamacije.

Prije slanja proizvoda na reklamaciju, proizvod je potrebno očistiti te pismeno obrazložiti razlog reklamacije.

U slučaju prihvaćene reklamacije, trošak dostave proizvoda na adresu trgovca snosi trgovac.

Nakon primitka proizvoda koji je predmetom reklamacije, trgovac će pregledati proizvod te utvrditi radi li se o materijalnom nedostatku proizvoda, a o rješenju reklamacijskog postupka u roku od 15 dana od dana primitka proizvoda obavijestit će kupca. U slučaju opravdane reklamacije, trgovac će ponuditi nekoliko mogućnosti za otklanjanje materijalnog nedostatka. Pravo na povrat plaćenog iznosa kupnje u slučaju utvrđivanja materijalnih nedostataka detaljnije uređuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju odbijene reklamacije, trgovac će kupca obavijestiti o vraćanju proizvoda iz reklamacijskog postupka te dogovoriti preuzimanje proizvoda.

Pri vraćanju reklamiranih proizvoda kupac je dužan priložiti fotokopiju računa, te proizvod poslati na:

Obuća d.o.o.

Jože Vlahovića bb

51000 Rijeka

S naznakom: Za Odjel reklamacija