Izjava o konverziji

Za kupce izvan granica Republike Hrvatske:

Sva plaćanja vrše se u hrvatskim kunama. Naplaćeni iznos na računu vaše kreditne kartice pretvara se u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica.

All payments will be effected in Croatian currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.