Povrat i zamjene

S obzirom da prilikom online kupovine kupac proizvode nije vidio niti ih imao u svojim rukama, Obuća omogućuje kupcu da u roku od 14 dana od dana primitka paketa, bez navođenja razloga svoje odluke, kupac proizvode vrati ili zamijeni.

Kupac može ugovor raskinuti koristeći Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji može preuzeti ovdje, a koji je u gore navedenom roku dužan poslati trgovcu putem e-pošte: webshop@ciciban.hr te ga priložiti pošiljci.

Kupac snosi troškove dostave proizvoda na adresu Obuće te je obvezan vratiti nenošen, neoštećen i neupotrebljavan proizvod te u originalnoj ambalaži koja ne smije biti oštećena i promijenjena.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a trgovac će povrat novca izvršiti na broj računa koji je kupac upisao u Obrazac. Povrat novca izvršit će se kada roba bude vraćena trgovcu.

Prilikom vraćanja proizvoda, isti je potrebno dostaviti u originalnoj ambalaži. Paket s fotokopijom računa i ispravno ispunjenim Obrascem za jednostrani raskid ugovora kupac je dužan dostaviti na adresu:

Obuća d.o.o.

Jože Vlahovića bb

51000 Rijeka

S naznakom: Za web prodaju

 

Reklamacije i prigovori

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača kupac ima pravo na reklamaciju vezanu uz materijalni nedostatak proizvoda.  Reklamacije i svi ostali prigovori se mogu izjaviti u pisanoj formi putem e-pošte: reklamacije@obucari.hr ili na adresu Obuća d.o.o., Jože Vlahovića bb, 51000 Rijeka, s naznakom: za Odjel reklamacije.

Prije slanja proizvoda na reklamaciju, proizvod je potrebno očistiti te pismeno obrazložiti razlog reklamacije.

U slučaju prihvaćene reklamacije, trošak dostave proizvoda na adresu trgovca snosi trgovac.

Nakon primitka proizvoda koji je predmetom reklamacije, trgovac će pregledati proizvod te utvrditi radi li se o materijalnom nedostatku proizvoda, a o rješenju reklamacijskog postupka u roku od 15 dana od dana primitka proizvoda obavijestit će kupca. U slučaju opravdane reklamacije, trgovac će ponuditi nekoliko mogućnosti za otklanjanje materijalnog nedostatka. Pravo na povrat plaćenog iznosa kupnje u slučaju utvrđivanja materijalnih nedostataka detaljnije uređuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju odbijene reklamacije, trgovac će kupca obavijestiti o vraćanju proizvoda iz reklamacijskog postupka te dogovoriti preuzimanje proizvoda.

Pri vraćanju reklamiranih proizvoda kupac je dužan priložiti fotokopiju računa, te proizvod poslati na:

Obuća d.o.o.

Jože Vlahovića bb

51000 Rijeka

S naznakom: Za Odjel reklamacija